Vad kan vi erbjuda er?

Anläggning

Infrastruktur så som:

- Vatten och Avlopp

- Dagvattenhantering

- Dränering kring grunder och konstr.

- Komplexa schakter(djupa, breda, spontlåda, osv.)

- Nyexploatering.

- Kabelförläggning enl EBR KJ41

- Fiberförläggning m.m.Mätteknik

- Inmätning

- Utsättning

- Mängdning


Här jobbar vi främst med GNSS mottagare.


Ritningsunderlag

Vi upprättar bland annat:

- Bygglovshandlingar

- Relationshandlingar

- Revidering av handlingar

- Maskinstyrningsfiler

- Teoretisk mängdning

- 3D modeller m.m.


Maskinpark

Om oss

BBS Construction AB är ett Bygg och Anläggningsföretag som inriktar sig på att leverera kvalité med hänsyn tagen till miljö, arbetsmiljö och etik.

Vårt team

Referenser

bbscon

Kontakta oss